حا پیازی داخل کابینتی

جا پیازی ۳ طبقه

جا پیازی کف ریل دارای ۳ طبقه  در سایز ها و اندازه های یونیت ۲۵ تا ۵۵

ریل های استفاده شده در کار ها خیلی روان میباشد

در کمترین فضا بیشترین اشیا را جای دهید

کار خاص مختص افراد خاص

مطالب مرتبط