سطل زباله تفکیکی

سطل زباله تفکیکی گروه صنعتی TSM جهت سهولت در امر تفکبک زباله ها ایجاد شده و قدمی در جهت تفکبک زباله تر از خشک میباشد. هر مخزن به صورت جداگانه از مخزن بیرون آورده شده وبه راحتی در داخل کابینت شما نصب میگردد.

سایز اندازه سطل ها

عمق سطل 50 سانی عرض سطل 33 سانت ارتفاع سطل 40 سانت

سطل زباله تفکیکی
سطل زباله

مطالب مرتبط