تولید و توزیع جاپیازی

مشخصات جا پیازی
در تمامی سایز ها از سبد ۱۵ تا ۵۰ موجود میباشد
بغل پروفیل
ابکاری در حد آیینه

مطالب مرتبط